Det här kan vi hjälpa dig med

Kommunal hemtjänst

Vi hjälper dig med det du får godkänt från kommunen. Det kan handla om allt ifrån att handla och städa till att fika, klä dig eller duscha. Här nedanför kan du läsa mer om hur det går till att ansöka och få hemtjänst.

Inom ramen för kommunens beslut hjälper vi även till med:

  • Trygghetslarm – du får en larmknapp som du bär på handleden eller runt halsen
  • Ledsagning – vi följer med dig och hjälper dig med enklare ärenden
  • Avlösning – vi avlastar dig som hjälper en anhörig

Hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning och avlösning ingår i kommunens omsorg. Du betalar en avgift till kommunen beroende på hur mycket hjälp du får. Du betalar ingenting till Aurora.

Privat omsorg

Vi kan hjälpa dig om du inte vill söka hemtjänst via kommunen. Du bestämmer helt och hållet själv utan att ansöka och vänta på beslut. Vi anpassar oss efter dina önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Hushållsnära tjänster med RUT-avdrag

Vi hjälper dig med det du vill, allt från städning till att följa med på ärenden eller något annat du behöver hjälp med. Du bestämmer helt själv och behöver inte ansöka hos kommunen. Du betalar 285 kronor per timme inklusive moms och RUT. Kontakta oss så berättar vi mer.

Här kan du läsa våra allmänna villkor för rut-tjänster.

FRÅN BEHOV TILL HEMTJÄNST:
SÅ GÅR DET TILL

Ansökan

Om du behöver hjälp och stöd i vardagen kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Vi kan hjälpa dig med kontaktuppgifter om du behöver det.

Beslut om hemtjänst

När du får ditt beslut kan du välja Aurora som din hemtjänst. Vi kontaktar dig för att boka in ett första besök. Då lär vi känna varandra och du får berätta om hur du vill att vi ska utföra din hemtjänst. Du får en kontaktperson som är den som oftast hjälper.

Den första tiden

Under de första två veckorna arbetar du och kontaktpersonen fram en skriftlig överenskommelse om hur du vill att vi ska hjälpa dig. Den ligger till grund för hela vårt arbete. Om dina behov eller önskemål ändras räcker det med att du pratar med din kontaktperson.

Din kontaktperson

Din kontaktperson är den som oftast hjälper dig. Du och kontaktpersonen lär känna varandra och han eller hon har ett övergripande ansvar för din hjälp från oss. Kontaktpersoner hjälper också till att prata med dina anhöriga, boka tider hos läkare eller fotvård med mera. Kontaktpersonen har regelbunden avrapportering till våra arbetsledare och eventuella kollegor som också hjälper dig. Det gör att du kan vara trygg med att få rätt hjälp på rätt sätt och rätt tid även om din kontaktperson skulle vara sjuk eller ledig.

Lätt att följa vårt arbete

Vi registrerar alla våra besök så att du vet när vi har varit hos dig. Vi skriver dokumentation enligt Socialstyrelsens riktlinjer så att det går att följa din situation och vad vi har gjort hos dig. Du kan när som helst läsa vad vi skrivit. Även dina anhöriga kan ta del av dokumentationen på nätet via Omsorgsdagboken. Kontakta oss om du vill veta mer.