Kontakta oss

Du får alltid bäst hjälp från ditt lokala kontor, de är öppna klockan 07.30-16.00. Det går också bra att kontakta ledningen. Du som har hjälp från oss kan nå kvällspersonal fram till klockan 22. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt.

Alvik

Kontoret leds av Annelie Asplund

Telefon: 08-585 000 55

E-post: alvik@auroraomsorg.se

Postadress: Lyckovägen 9F, 167 52 Bromma

Abrahamsberg

Kontoret leds av Mia Flintzberg

Telefon: 08-25 01 87

E-post: abrahamsberg@auroraomsorg.se

Postadress: Montörvägen 12, 168 31 Bromma

Vällingby

Kontoret leds av Arletta Jurzyk

Telefon: 08-26 22 00

E-post: vallingby@auroraomsorg.se

Postadress: Funäsgatan 8, 162 74 Vällingby

Ledning (kl. 09-16)

Sverker Falk-Lissel, verksamhetschef och vd

Telefon: 08-545 500 00

E-post: Sverker.falk-lissel@auroraomsorg.se

Postadress: Box 150 41, 167 15 Bromma

För leverantörer och myndigheter mm (kl. 09-16)

Telefon: 08-545 500 00

ekonomi@auroraomsorg.se

Postadress: Vialin Aurora AB, Box 150 41, 167 15 Bromma

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Om företaget

Vårt formella företagsnamn är Vialin Aurora AB. Vi är ett familjeföretag. Ägare och styrelse är Tommy Falk, auktoriserad socionom, Annika Lissel, fil. mag. och socionom. Båda har lång erfarenhet av social omsorg, alltifrån handläggning och beslutsfattande till statlig tillsyn. Vd är Sverker Falk-Lissel, jurist.

Styrelsen nås via Sverker Falk-Lissel.

Dina personuppgifter

Vialin AB (556598-6212) är personuppgiftsansvarig. Kontakta oss på 08-668 09 00 eller ekonomi@vialin.se om du har frågor eller synpunkter.

Om du kontaktar oss via våra kontaktformulär behandlar vi dina uppgifter för att kunna svara på ditt ärende. Vi sparar uppgifterna så länge vi behöver det för att kunna behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden till detta är det samtycke du lämnar när du skickar in uppgifterna. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Vi kan lämna ut dina uppgifter till ansvarig biståndshandläggare i Stockholms stad om ditt ärende rör ditt eller en anhörigs beslut om hemtjänst.

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig och att få eventuella fel rättade. I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade eller bestämma att vi inte får använda uppgifterna. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.