Mötet mellan människor

Vi utgår från mötet mellan människor. Bara du vet hur du vill att vi ska hjälpa dig. Vi gör allt vi kan för att du ska få hjälp på det sätt du vill, på de tider du vill, av den personal du vill. Och vi vet att behov och önskemål ändras över tid. Därför låser vi inte fast oss i vad vi kommit överens om från början, utan anpassar oss kontinuerligt efter hur du vill ha det.

Men det räcker inte att jobba med hjärtat. För att omsorgens ska hålla hög kvalitet krävs att personalen har kunskaper om åldrande, åldrandets sjukdomar och funktionsnedsättningar. Dessutom krävs både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av omsorgsarbete.

Vi lägger stor vikt vid att personalen jobbar med både hjärtat och hjärnan. Vi jobbar aktivt med introduktion, fortbildning och coachning.

Vårt arbetssätt

Vi är ett familjeföretag som bara finns i Bromma och Hässelby-Vällingby. Vi jobbar med små personalgrupper och har flera kontor så att du träffar få personer. På varje kontor finns en arbetsledare som lär känna dig och dina behov. Det gör det lätt för dig att nå oss om du behöver något eller är missnöjd med något. Du kan alltid nå vår verksamhetschef Sverker om det skulle vara något problem.

Samtidigt är vi den största hemtjänsten i Bromma näst efter kommunen. Det gör att vi har den stabilitet som behövs för att du ska känna dig säker på att alltid få rätt hjälp i rätt tid. Vi har inga underleverantörer och anlitar inga bemanningsföretag. Vår egen personal jobbar även på nätterna och vid larm.  Du kan alltid vara säker på att den som hjälper dig jobbar på Aurora och känner dig, resten av personalen och har nära kontakt med ledningen.

Vår personal

Vi har engagerad och erfaren personal som brinner för att du ska känna dig trygg, leva ett bra liv och kunna bestämma själv även om du inte längre klarar av allt du tidigare klarat.

All personal har utbildning inom demens och vi jobbar löpande med att höja kunskapen om till exempel säkra förflyttningar, god hygien, mat och måltider med mera. Vår personal är ständigt delaktig i arbetet med äldreomsorgens värdegrund. Vi är lyhörda och gör gärna det lilla extra för att sätta guldkant på tillvaron.

Vi månar om att personalen ska ha bra arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal och full försäkring mot arbetsskador med mera. Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av verksamheten.

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår verksamhet. Vi har ett systematiskt förbättringsarbete. I det ingår till exempel att:

  • Både omsorgstagare, anhöriga och personal kan höra av sig till våra arbetsledare eller till verksamhetschefen om det finns klagomål.
  • Vår ledningsgrupp går igenom alla klagomål för att se om vi behöver ändra vårt arbetssätt.
  • Varje månad har våra tre kontor arbetsplatsträffar där vi går igenom hur vi kan bli bättre.
  • Varje år går vi igenom de undersökningar som kommunen och Socialstyrelsen gör bland omsorgstagarna för att se om det finns brister och vad vi kan göra för att förbättra oss.

Din säkerhet

Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt. Vi förvarar dina nycklar i kassaskåp och de går inte att spåra till dig utan våra särskilda nyckelkoder. Vi har ansvarsförsäkring om något skulle skadas i din bostad. Vår personal får hygienutbildning med kunskapstest varje år för att undvika smittspridning.