Från behov till hemtjänst – så går det till

Om du behöver hjälp och stöd i vardagen kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Vi kan hjälpa dig med kontaktuppgifter om du behöver det.

När du får ditt beslut kan du välja Aurora som din hemtjänst. Vi kontaktar dig för att boka in ett första besök. Då lär vi känna varandra och du får berätta om hur du vill att vi ska utföra din hemtjänst. Du får en kontaktperson som lär känna dig och vet hur du vill ha det. Kontaktpersonen är den som hjälper dig för det mesta.

Under de första två veckorna arbetar du och kontaktpersonen fram en skriftlig överenskommelse om hur du vill att vi ska hjälpa dig. Den ligger till grund för hela vårt arbete. Om dina behov eller önskemål ändras räcker det med att du pratar med din kontaktperson.

Kontaktpersonen berättar för till exempel kvällspersonal hur du vill ha det. Vi har inga underleverantörer. Du kan alltid vara säker på att den som hjälper dig jobbar på Aurora och känner dig, resten av personalen och ledningen – dygnet runt. Det gör att du får hjälp på samma sätt även om din kontaktperson skulle vara sjuk eller ledig.

Lätt att följa vårt arbete

Vi registrerar alla våra besök så att du vet när vi har varit hos dig. Vi skriver dokumentation enligt Socialstyrelsens riktlinjer så att det går att följa din situation och vad vi har gjort hos dig. Du kan när som helst läsa vad vi skrivit. Även dina anhöriga kan ta del av dokumentationen på nätet via Omsorgsdagboken. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss redan idag!